На 18.10.2021г., дружество БОЖАНОВ-ДИВЕЛОПМЪНТС ООД подписа договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1585-C01 по процедура „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-
19”

Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.089-1585-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот
над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали
оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран
оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и
стабилност на работни места.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.10.2021г.
Край: 18.01.2022 г.